Чернодробна трансплантация

 

Кога се прави чернодробна трансплантация?

Тази операция e необходима при хора със силно увреден черен дроб

Как се подбират болните, подходящи за чернодробна трансплантация?

Пациентът се избира след внимателен подбор, включващ лабораторни изследвания, лекарски преглед и няколко допълнителни високо специфични проби. Те показват дали черния дроб на донора може да се присади на реципиента , без това да увреди сериозно здравето му.

Защо трансплантирането на черен дроб е толкова трудно?

При всички трансплантации възникват проблеми, свързани с няколко основни момента:

 

При всички случаи реакция на отхвърляне води до сериозно увреждане на присадения орган. Той не може да функционира нормално.

 

Чернодробната трансплантация е единственият начин за справяне с много напреднали чернодробни заболявания, включително такива довели до тежка чернодробна цироза.

Кога се е родила идеята за трансплантация на черен дроб?

 

Трансплантация на черен дроб се извършва и в България.