Как да разберем дали сме болни от хепатит ?


За да се постави диагнозата хепатит е необходимо да се изяснят симптомите и да се направят поредица от изследвания.

Симптоми на хепатита

Симптомите при всички остри хепатити са сходни, независимо от конкретния причинител (вирусите на Хепатит А, Хепатит В, Хепатит С, Хепатит D и Хепатит E).
Симптомите при хроничния хепатит не са толкова силно изразени и зависят от фазата на заболяването - дали инфекцията е изострена или е в период на затишие.

Най-чести симптоми при остър и хроничен хепатит

За да се потвърди диагнозата е необходимо и да се направят някои допълнителни лабораторни изследвания, които показват степента на увреждане на черния дроб.

Функционални чернодробни тестове - правят се при всички видове хепатити

Това са най-често използваните начини за установяване на чернодробно заболяване. При разрушаването на чернодробните клетки, субстанции от тях (чернодробни ензими) попадат в кръвта. Повишените чернодробни ензими в кръвта, над границата на нормата са показател за настоящо увреждане на черния дроб, което може да е причинено от различни фактори. Т.е. този тип изследвания показват само, че черният дроб е увреден, но не и действителната причина за заболяването. Изследването на ензимите трябва да се извършва многократно и така чрез проследяването им да се получи най-добра представа за тежестта на чернодробното увреждане.

Най-често изследвани чернодробни ензими

Изследвания, които доказват наличието на антитела, вирусни антигени и вирусна ДНК или РНК в кръвта на човека

За определяне на правилното лечение е необходимо да се установи точно какъв вирус на хепатит е предизвикал инфекцията.

Поставянето на точната диагноза става като се докаже наличието на антитела, вирусни антигени и/или вирусна ДНК или РНК за конкретен вирус в кръвта на човека.

Антителата, антигените и/или вирусна ДНК или РНК също така могат да се изследват, за да се определи ефекта от лечението при вирусните хепатити.

 

Изследване за Хепатит А

 • Наличието на антитела от клас IgM срещу вируса на Хепатит А(Anti-HAV)- говори за скоро настъпила инфекция.
 • Откриването на същите антитела, но от клас IgG (Anti-HAV-IgG), е доказателство за прекаран в миналото Хепатит А.

Изследване за Хепатит В

 

Остър Хепатит В

 • Hbs Ag (антиген, който е част от обвивката на вируса) - появява се в кръвта около четири седмици след заразяването.
 • Anti-Hbс (антитела насочени срещу антиген, намиращ се във вътрешността на вируса)
 • Наличие на вирусна ДНК - най точният и сигурен метод за идентифициране на вируса на Хепатит В. Изследването се извършва по метода на полимеразно-верижна реакция (PCR). Този тест е скъп и се прави при трудни за диагноза случаи, както и за проследяване на ефекта от лечението.

Центрове за извършване на PCR в България

Хроничен Хепатит В

 • Hbs Ag (антиген, който е част от обвивката на вируса) - продължава да се открива в кръвта повече от шест месеца след заразяването.
 • Hbe Ag (вирусен антиген намиращ се във вътрешността на вируса) - появяват се когато вирусът на Хепатит В се активира и започне да се размножава. Това обикновено е съпроводено и с изостряне на симптомите на хроничния Хепатит В.
 • Аnti-Hbe ( антитела, които са насочени срещу антиген намиращ се във вътрешността на вируса) - появяват се, когато вирусът на Хепатит В се активира и започне да се размножава. Това обикновено е съпроводено и с изостряне на симптомите на хроничния Хепатит В.
 • Аnti-Hbс - антитела които са насочени срещу антиген намиращ се във вътрешността на вируса.
 • Наличие на вирусна ДНК - най-точният и сигурен метод за идентифициране на вируса на Хепатит В. Изследването се извършва по метода на полимеразно-верижна реакция (PCR). Този тест е скъп и се прави при трудни за диагноза случаи, както и за проследяване на ефекта от лечението.

Центрове за извършване на PCR в България

Показатели за излекуван Хепатит В или за направена ваксина срещу Хепатит В

 • Аnti-Hbs - в кръвта се откриват само антитела, които са насочени срещу Hbs Ag (антиген, който се намира на повърхността на вируса).
 • всички останали лабораторни изследвания са отрицателни


Изследване за хепатит С

 

 • Търсят се антитела, които са насочени срещу вируса на Хепатит С - Аnti-HCV.
 • Наличие на вирусна РНК - най-точният и сигурен метод за идентифициране на вируса на Хепатит С. Изследването се извършва по метода на полимеразно-верижна реакция (PCR). Този тест е скъп и се прави при трудни за диагноза случаи, както и за проследяване на ефекта от лечението.
  Центрове за извършване на PCR в България
 • Допълнителен тест (PCR) за установяване на точния тип вирус на Хепатит С - този тест е от значение за прогнозата на лечението.


Изследване за хепатит D

 


Изследване за хепатит E

 

Търсят се антитела насочени срещу хепатит Е вируса - Аnti-HЕV.


 

 

Чернодробна биопсия

 

Kaкво представлява чернодробната биопсия?
Кога се налага да се направи чернодробна биопсия?
Как се извършва чернодробната биопсия?
Болезнена ли е чернодробната биопсия?
Какви са рисковете при извършване на чернодробна биопсия?

Като цяло чернодробната биопсия е безопасна манипулация. Но както всяка медицинска процедура тя крие и някои рискове:

Кога не трябва да се прави чернодробна биопсия?
За всяко чернодробно заболяване ли е необходима биопсия?

Не. Но понякога, за да може да се установи точното състояние на черния дроб или за да се определи най-подходящата терапия и резултатите от нея е необходимо да се извърши чернодробна биопсия.

Колко пъти ще се наложи да се прави чернодробна биопсия?

В повечето случаи само веднъж. Понякога се налага чернодробната биопсия да се извърши повече от един път: