Хепатит - хепатит е латинска дума, която означава възпаление на черния дроб, при което се разрушават клетките му.