"ХЕПАСИСТ" - НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БОРБА С ХЕПАТИТА е неправителствена, пациентска организация. Тя е създадена, за да подпомага засегнатите от хепатит хора и да защитава интересите на обществото в борбата с хепатита.

Основните цели на ХЕПАСИСТ са:

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАЦИЕНТА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХЕПАТИТА